MISTRZOWIE DYDAKTYKI


AKTUALNOŚCI

Ponad 100 tys. złotych otrzymał Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie na realizację zdania dotyczącego podniesienia kompetencji kadry akademickiej w zakresie wdrożenia metody tutoringu do praktyki uczelnianej, w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze wdrożeniowym pt. „Mistrzowie dydaktyki” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach realizacji projektu podczas kształcenia akademickiego zostanie wdrożona metoda tutoringu jako forma ukierunkowana na wsparcie wybitnie zdolnych studentów UJD. Wsparciem objęci będą laureaci olimpiad przedmiotowych/branżowych lub posiadający wysoką średnią ocen lub wyróżniający się dotychczasowym dorobkiem naukowym/osiągnięciami. Forma prowadzenia zajęć będzie wynikała z opracowanego modelu tutoringu, z wykorzystaniem wiedzy zdobytej podczas zagranicznych wizyt studyjnych (Ghent University, Belgia) oraz będzie uwzględniała autonomiczne podejście Uczelni.

Projekt ten znakomicie wpisuje się w stale rozwijającą się ofertę Uczelni w obszarze kształcenia z wykorzystaniem metody tutoringu.

PSW-OT - zaproszenie do udziału w realizacji tutoringu w ramach przedmiotów swobodnego wyboru

W zbliżającym się semestrze letnim 2020/2021 serdecznie Cię zapraszamy do udziału w wyjątkowej formie zajęć, jaką są zajęcia tutorskie. Zajęcia, które proponujemy realizowane są w oparciu o przedmioty swobodnego wyboru – ogólnouczelniane z tutoringiem (PSW-OT). Są zatem przedmiotami na zaliczenie, znajdują się w tokach studiów i mogą być realizowane w innowacyjnej formule. W ramach PSW-OT istnieje możliwość skorzystania z szeregu tematów, które zaproponowane są przez nauczycieli akademickich naszej Uczelni. Można zatem wybrać przedmiot, który jest bardzo bliski kierunkowi, który studiujesz, albo taki, który jest zupełnie od niego odległy. To Twój wybór, uzależniony od pasji i zainteresowań. Można skorzystać zatem z propozycji:

Lista tutoriali w PSW-OT w semestrze letnim 2020/2021

1. dr Marzena Bogus-Spyra, prof. UJD, tutorial - "Coolcollage"
tutoring rozwojowy (4 studentów), wtorki od 2 tygodnia (co tydzień), godz. 8:00-9:30

2. dr Barbara Majchrzak, tutorial - "Bio-logiczna różnorodność"
tutoring akademicki (4-6 studentów), czwartki od 3 tygodnia (co tydzień), godz. 8:00-9:30

3. dr Tomasz Trojanowski, tutorial - "Zarządzanie i marketing"
tutoring akademicki (4-6 studentów), wtorki od 2 tygodnia (co dwa tygodnie), godz. 8:00-9:30