O projekcie


Projekt "Mistrzowie dydaktyki" - wdrożenie modelu tutoringu to trzecia edycja inicjatywy Ministerstwa Edukacji i Nauki realizowana na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie, która wspiera uczelnie w procesie wdrażania tutoringu do pratyki dydaktycznej. Udział w projekcie pozwala na doświadczenie niezwykłej współpracy studenta z nauczycielem akademickim - tutorem, która tym razem ma trwać przez 3 semestry. Student, który spełnia warunki udziału w projekcie, wybiera tutora, a razem z nim przedmiot, który jest unikatowy, a którego treść będzie tworzyć się wraz z rozwojem współpracy tutorskiej. Zatem tutoring stanowi pewną niewiadomą, przygodę, dającą możliwość rozwoju każdej ze stron relacji.

W grupie tutorskiej każdego z 7 tutorów zaangażowanych w projekt może się znaleźć 3 studentów, tym samym z tej edycji "Mistrzów dydaktyki" skorzysta grupa 21 studentów. Aby wziąć udział w projekcie należy:

- być studentem I roku studiów licencjackich bądź jednolitych magisterskich;
- mieć średnią z pierwszego semestru równą bądź większą niż 4,5;
- można, ale nie trzeba być laureatem olimpiad międzynarodowych lub krajowych, a także programu „Diamentowy Grant”;
- można, ale nie trzeba mieć doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych, uczestnictwie w konferencjach naukowych o zasięgu międzynarodowym bądź ogólnopolskim, czy też mieć publikację artykułu naukowego.

Aby wziąć udział w projekcie "Mistrzowie dydaktyki" należy także:

- zapoznać się z Regulaminem projektu, który dostępny jest tu --> Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie
- uzupełnić, zeskanować i zamieścić na platformie enauka https://enauka.ujd.edu.pl/course/view.php?id=15533 formularz zgłoszeniowy, który dostępny jest tu --> Formularz zgłoszenia udziału w projekcie
- zadeklarować chęć współpracy z określonym tutorem -->Formularz wyboru przedmiotu i prowadzącego

REKRUTACJA DO PROJEKTU ODBYWA SIĘ POPRZEZ OGÓLNODOSTĘPNĄ PLATFORMĘ https://enauka.ujd.edu.pl/course/view.php?id=15533 (zapisy dokonujemy ręcznie).