MEDYCYNA ESTETYCZNA DLA LEKARZY W CZĘSTOCHOWIE!

Nowy kierunek na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJD – nowe możliwościUniwersytet im. Długosza w Częstochowie otwiera w roku 2023 studia podyplomowe z zakresu medycyny estetycznej dla lekarzy i lekarzy stomatologówMedycyna Estetyczna to dynamicznie rozwijająca się... więcej ...

Zapisy na przedmioty swobodnego wyboru

Dlaczego warto uczyć się języków obcych? Argumentów jest mnóstwo!Uniwersyteckie Centrum Kształcenia Ustawicznego rozpoczęła zapisy na semestr letni2022/2023 na zajęcia z języków: chorwackiego, czeskiego, hiszpańskiego, japońskiego, włoskiego, portugalskieg... więcej ...

Zapraszamy na studia podyplomowe Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa

Po co czekać do października? Rozpocznij studia podyplomowe – uzyskaj nowe umiejętności i kwalifikacje wcześniej.Zapraszamy na studia podyplomowe Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa. Nauka na studiach trwa trzy semestry (395 godzin), a płatność za każd... więcej ...