Zarządzenie Rektora


Zarządzenie wewnętrzne nr R021.1.171.2023 Rektora Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie z dnia 22 grudnia 2023r. w sprawie wydawania mikropoświadczeń w Uniwersytecie Jana Długosza w Częstochowie