Uniwersytet dzieci i młodzieży


Uniwersytet Dzieci i Młodzieży to inicjatywa edukacyjna Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie skierowana do dzieci i młodzieży.

Celem Uniwersytetu Dzieci i Młodzieży jest organizowanie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, prowadzonych przez naukowców i nauczycieli akademickich w laboratoriach, salach i aulach wydziałów uniwersyteckich. Naszą misją jest prowadzenie dialogu pomiędzy dziećmi i młodzieżą a środowiskiem naukowym i akademickim oraz rozbudzanie i rozwój talentów wszystkich jego studentów.