O nas


Od 1 czerwca 2018 roku Akademickie Centrum Kształcenia Ustawicznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie zmieniło nazwę na Uniwersyteckie Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Jana Długosza
w Częstochowie
.

Misją Uniwersyteckiego Centrum Kształcenia Ustawicznego (UCKU) powstałego 1 września 2017 r.
w strukturze Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie (ówczesnej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie), jest pełna realizacja idei kształcenia przez całe życie poprzez prowadzenie zajęć dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, a także poprzez działalność kulturalno-edukacyjną.

Do zadań UCKU należy organizowanie:
• kursów językowych,
• studiów podyplomowych,
• kursów dokształcających i doskonalących,
• szkoleń przy współpracy z innymi jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu,
• wykładów, seminariów, szkoleń i konferencji w zakresie nierealizowanym przez inne jednostki organizacyjne UJD.


Centrum współpracuje z ośrodkami naukowymi oraz z innymi organizacjami i instytucjami edukacyjnymi, społecznymi, gospodarczymi, kulturalnymi z kraju i z zagranicy, realizującymi pokrewne cele, a także promuje działania związane z kształceniem ustawicznym.

Podstawa prawna:

Uniwersyteckie Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie działa na podstawie:

  • Zarządzenia wewnętrznego nr R0161/93/2017 Rektora Akademii im. Jana Długosza
    w Częstochowie z dnia 18.07.2017 r.

Zmiana nazwy Jednostki na Uniwersyteckie Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie:

  • Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/43/2018 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 30 maja 2018r.

Zmiana regulaminu Uniwersyteckiego Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie:

  • Zarządzenie wewnętrzne Nr R.021.1.69.2020 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 12 sierpnia 2020 r.

Załączniki:

Zarządzenia wewnętrznego nr R0161/93/2017 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 18.07.2017 r.

Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/43/2018 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 30 maja 2018r.

Zarządzenie wewnętrzne Nr R.021.1.69.2020 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 12 sierpnia 2020 r.