Projekt: zdrowym żyć i aktywnym być


Deklaracja uczestnictwa w projekcie


24.02.2023r.

W listopadzie i grudniu 2022 roku w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie odbyły się wykłady oraz warsztaty w ramach projektu “Uniwersytet otwarty - zdrowo żyć i aktywnym być”.

Projekt zorganizowany przez Uniwersyteckie Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Wydział Nauk o Zdrowiu spotkał się z dużym zainteresowaniem uczestników (48 osób), którzy aktywnie uczestniczyli w wykładach i zajęciach dotyczących zdrowego stylu życia, odżywiania, https://www.youtube.com/watch?v=hVaFnY11jaM

Zajęcia w ramach II cyklu projektu zaplanowano na soboty 2023 roku: 22 kwietnia, 20 maja, 3 czerwca, 17 czerwca.

Zostało kilka ostatnich miejsc – zapraszamy do kontaktu z UCKU – mail: ucku@ujd.edu.pl lub tel. 343783120.

27.12.2022r. 

Przed budynkiem Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie przy ul. Zbierskiego 2/4 zostały ustawione stojaki wystawiennicze zewnętrzne, na których informujemy o projekcie dla seniorów "Zdrowo żyć i aktywnym być". 

19.12.2022r. 

Tuż przed Świętami Bożego Narodzenia zakończył się pierwszy cykl wykładów i warsztatów w ramach międzynarodowego projektu „Zdrowo żyć i aktywnym być”. Uczestnicy przedsięwzięcia spotkali się w murach naszej Uczelni w cztery soboty, aby wysłuchać wykładów i wziąć udział w zajęciach praktycznych dotyczących zdrowego stylu życia, odżywiania, kosmetologii skóry dojrzałej i aktywności sportowej. Zajęcia w ramach wydarzenia spotkały się z bardzo pozytywnym odbiorem.

Druga edycja zajęć rozpocznie się 22 kwietnia 2023 r. Rekrutacja trwa. Osoby zainteresowane zachęcamy do kontaktu z UCKU: tel. 34 3783120 lub e-mail: ucku@ujd.edu.pl

Zapraszamy!

Opr. pracownicy UCKU

Zdjęcia: mgr Aleksandra Kozak

11.11.2022r. 

W mediach o projekcie "Zdrowo żyć i aktywnym być" 

https://www.radiojura.pl/zdrowym-byc-czyli-propozycja-dla-seniorow-od-12-listopada-ruszaja-warsztaty.html

10.11.2022r.

Piszą o nas - rozmowa z dr Magdaleną Mygą-Nowak, prof. UJD 

https://zycieczestochowy.pl/rusza-projekt-dla-seniorow-zdrowym-zyc-i-aktywnym-byc-rozmawiamy-o-nim-z-dr-magdalena-myga-nowak/?fbclid=IwAR3nQljf8JdHPyJrjLJxoOZWOUB8atGVHHFbolJECIfpzCeK2NFzEgzlnhA

02.11.2022r. 

Harmonogram I cyklu projektu "Zdrowo żyć i aktywnym być"

26.10.2022r. 

Uniwersyteckie Centrum Kształcenia Ustawicznego prowadzi rekrutację na bezpłatne wykłady i warsztaty z zakresu: pielęgnacji skóry dojrzałej, zdrowego stylu życia oraz pierwszej pomocy.

Rekrutacja rozpoczyna się 03.11.2022 r., decyduje kolejność zgłoszeń.

Zajęcia przeznaczone są dla grupy wiekowej 60+.

Pierwszy cykl projektu rozpoczyna się 12.11.2022r. Zajęcia w ramach pierwszego cyklu odbywają się w soboty: 12.11.2022 r., 26.11.2022r., 3.12.2022r.,17.12.2022r. w godz. od 9.00 do 14.00.

Szczegółowe informacje oraz zapisy udzielane są przez Uniwersyteckie Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. Zbierskiego 2/4, pok. 309, tel. 343783120.

Karta zgłoszeniowa znajduje się na stronie:

https://www.ujd.edu.pl/.../rekrutacja-na-zajecia-zdrowym...

Zdjęcia