Centrum kursów i szkoleń


Zapraszamy do korzystania z oferty kursów i szkoleń organizowanych przez naszą Uczelnię.

Kursy i szkolenia adresujemy zarówno do naszych studentów i absolwentów, jak i osób

chcących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe oraz maturzystów, a nawet dzieci w wieku

przedszkolnym. Wszystkie KURSY I SZKOLENIA mają charakter dokształcający.

Szczegółowe informacje na temat organizacji kursu lub szkolenia można uzyskać pod numerami

telefonów dostępnymi w linkach do nich.