Uniwersytet trzeciego wieku


,,Nie starzeje się ten, kto nie ma na to czasu’’(Benjamin Franklin)

Podobno starzenie się jest w większym stopniu procesem zachodzącym w psychice, a nie jest warunkiem biologicznym

24 lata temu spotkała się grupa młodych duchem ludzi, odczuwających satysfakcję z podejmowania aktywności społecznej i kulturalnej, ludzi którzy szukali sposobu na trzeci etap życia. Swoją radością zarażali innych wkraczających w "złoty wiek" i również myślących o realizacji wielu wcześniejszych marzeń, zamierzeń i poszerzaniu własnych umiejętności i zainteresowań. I tak uzbierała się duża grupa ludzi. W chwili obecnej na Uniwersytecie Trzeciego Wieku przy Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie jest 800 słuchaczy będących w jesieni życia.

Uczestniczenie w wykładach i różnych zajęciach wyzwala w nas nowe siły do działania, inspiruje do podejmowania coraz to nowych wyzwań. Stawiamy sobie zadania, które wcześniej wydawały się niemożliwe do realizacji.

Więcej informacji i aktualności dotyczących Uniwersytetu Trzeciego Wieku znajdą Państwo na stronach internetowych

http://www.utw.ujd.edu.pl/ oraz https://www.ujd-utw.online/