Centrum kształcenia nauczycieli


Zadaniem Centrum jest koordynowanie organizacji kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, w tym współorganizowanie specjalności nauczycielskich na kierunkach studiów prowadzonych przez Wydziały Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie.

W ramach Centrum działa SEKCJA KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI, którą kieruje Pełnomocnik ds. Kształcenia Nauczycieli powołany przez Rektora.

Oferta dydaktyczna