Przedłużona rekrutacja na studia podyplomowe!

Zapraszamy na studia podyplomowe bibliotekoznawstwo i informacja naukowa, zarządzanie placówką oświatową, doradztwo zawodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, administracja publiczna i nauczanie języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. R... [...]


Oferta kursów języków rzadkich dla studentów w ramach PSW

Uniwersyteckie Centrum Kształcenia Ustawicznego przedstawia na semestr zimowy 2021/2022 ofertę 10 grup języków rzadkich w ramach PSW-OJ-UCKU (język chiński, język czeski, język portugalski, język hiszpański, język włoski, japoński, chorwacki ). Zapisy... [...]


Kursy językowe

Przypominamy, że na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie do końca września 2021 r. trwa rekrutacja na studia podyplomowe, kursy i szkolenia oraz kursy językowe: język angielski, niemiecki, francuski, japoński, polski d... [...]


Trwa rekrutacja na studia podyplomowe!

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą studiów podyplomowych organizowanych przez Uniwersyteckie Centrum Kształcenia Ustawicznego Nauczanie języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnejLogopedia NeurologopediaBibliotekoznawstwo i informacj... [...]


Promocja studiów podyplomowych

Mgr Edyta Horbacz, pracownik Uniwersyteckiego Centrum Kształcenia Ustawicznego w dniu 4 września 2021 r. promowała ofertę Uczelni w zakresie studiów, studiów podyplomowych, kursów i szkoleń na XXX Krajowej Wystawie Rolniczej i Ogólnopolskich Dożynkach Jasn... [...]


Oferta kursów językowych, szkoleń i studiów podyplomowych

W ciągu kilku ostatnich dni do wielu placówek powędrowała szeroka oferta kursów językowych, szkoleń i studiów podyplomowych organizowanych w UJD. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą, dzięki której podniesiesz swoje kwalifikacje! Zainwestuj w siebie! Rekr... [...]


Uniwersyteckie zajęcia dla wszystkich!

Uniwersytet Otwarty! Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie Uniwersyteckie zajęcia dla wszystkich! Oferujemy: kursy języka ogólnego oraz specjalistycznego kursy maturalne konwersacje... [...]


Studia podyplomowe z neurologopedii

Uniwersyteckie Centrum Kształcenia Ustawicznego do końca września 2021 r. prowadzi rekrutację na Podyplomowe Kwalifikacyjne Studia z Neurologopedii, które trwają dwa semestry i przynoszą absolwentowi tytuł zawodowy neurologopedy.Szczegółowe informacje n... [...]


Studia podyplomowe administracja publiczna

Trwa rekrutacja na studia podyplomowe administracja publiczna. Absolwent "podyplomówki" uzyskuje wszechstronne przygotowanie do podjęcia pracy w organach administracji rządowej, samorządowej oraz innych instytucjach publicznych o zróżnicowanym charakterze,... [...]


Bezpieczeństwo wewnętrzne

Zapraszamy na studia podyplomowe "Bezpieczeństwo wewnętrzne". Poszerz swoje perspektywy zawodowe. Absolwent uzyskuje wszechstronne przygotowanie do podjęcia pracy w administracji publicznej, służbach publicznych, organizacjach zajmujących się bezpieczeństw... [...]