Promocja studiów podyplomowych

Mgr Edyta Horbacz, pracownik Uniwersyteckiego Centrum Kształcenia Ustawicznego w dniu 4 września 2021 r. promowała ofertę Uczelni w zakresie studiów, studiów podyplomowych, kursów i szkoleń na XXX Krajowej Wystawie Rolniczej i Ogólnopolskich Dożynkach Jasn... [...]


Oferta kursów językowych, szkoleń i studiów podyplomowych

W ciągu kilku ostatnich dni do wielu placówek powędrowała szeroka oferta kursów językowych, szkoleń i studiów podyplomowych organizowanych w UJD. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą, dzięki której podniesiesz swoje kwalifikacje! Zainwestuj w siebie! Rekr... [...]


Uniwersyteckie zajęcia dla wszystkich!

Uniwersytet Otwarty! Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie Uniwersyteckie zajęcia dla wszystkich! Oferujemy: kursy języka ogólnego oraz specjalistycznego kursy maturalne konwersacje... [...]


Studia podyplomowe z neurologopedii

Uniwersyteckie Centrum Kształcenia Ustawicznego do końca września 2021 r. prowadzi rekrutację na Podyplomowe Kwalifikacyjne Studia z Neurologopedii, które trwają dwa semestry i przynoszą absolwentowi tytuł zawodowy neurologopedy.Szczegółowe informacje n... [...]


Studia podyplomowe administracja publiczna

Trwa rekrutacja na studia podyplomowe administracja publiczna. Absolwent "podyplomówki" uzyskuje wszechstronne przygotowanie do podjęcia pracy w organach administracji rządowej, samorządowej oraz innych instytucjach publicznych o zróżnicowanym charakterze,... [...]


Bezpieczeństwo wewnętrzne

Zapraszamy na studia podyplomowe "Bezpieczeństwo wewnętrzne". Poszerz swoje perspektywy zawodowe. Absolwent uzyskuje wszechstronne przygotowanie do podjęcia pracy w administracji publicznej, służbach publicznych, organizacjach zajmujących się bezpieczeństw... [...]Doradztwo zawodowe

Pomagaj innym w wyborze właściwej ścieżki zawodowej, zapisz się na studia podyplomowe doradztwo zawodowe. Rekrutacja trwa do 30.09.2021 r. Szczegóły pod adresem Doradztwo zawodowe - opis kierunkuZapraszamy do UCKUtelefon: 343783119, 343783120Email: uc... [...]


Studia podyplomowe z Logopedii

Trwa rekrutacja na studia podyplomowe z Logopedii. Podyplomowe Kwalifikacyjne Studia z Logopedii trwają cztery semestry i przynoszą absolwentowi tytuł zawodowy logopedy.Zapraszamy do UCKUTelefon: 343783119, 343783120Email: ucku@ujd.edu.pl [...]


Zarządzanie placówką oświatową - studia podyplomowe

Do końca września 2021 r. trwa rekrutacja na studia podyplomowe zarządzanie placówką oświatową. Studia trwają dwa semestry i kończą się obroną pracy dyplomowej. Zapraszamy do kontaktu:Uniwersyteckie Centrum Kształcenia Ustawicznego343783119; 343783120... [...]