Chcesz zdobyć nowy zawód?


Uniwersyteckie Centrum Kształcenia Ustawicznego prowadzi rekrutację na podyplomowe kwalifikacyjne studia z Logopedii,  które  trwają cztery
semestry i przynoszą absolwentowi tytuł zawodowy logopedy.

Rekrutacja trwa do 30 września br. 

Serdecznie zapraszamy