Drugi poziom kursu języka polskiego jako obcego został ukończony!


W ramach jednego z zadań projektu „Solidarni z Ukrainą” realizowanego przez Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie słuchacze z Ukrainy uczestniczą w kursie języka polskiego jako obcego. Kierownikiem projektu jest dr hab. Bożena Woźna-Szcześniak, prof. UJD. W czwartek, 11 sierpnia 2022r., zakończono naukę na kolejnym, drugim, poziomie znajomości języka. Kurs na poziomie pierwszym i drugim prowadziła mgr Katarzyna Piotrowska.

W zajęciach na poziomie B uczestniczyło 41 studentów z Ukrainy.

Kurs prowadzono w dwóch grupach. Obsługę administracyjną sprawowało Uniwersyteckie Centrum Kształcenia Ustawicznego UJD.

Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów na kolejnych poziomach posługiwania się językiem polskim.

opr. mgr Irena Sykulska

Zdjęcia wykonała mgr Katarzyna Piotrowska

Zdjęcia