Egzamin PTE


24 lipca br. piętnaście osób przystąpiło do  egzaminu PTE w Uniwersyteckim Centrum Kształcenia Ustawicznego.

Od kilku lat  jesteśmy Centrum Egzaminacyjnym PTE i organizujemy  dla Państwa  egzamin. 

Wszystkim zdającym życzymy sukcesów.