Kurs dokształcający dla nauczycieli wychowania fizycznego


W minioną sobotę, 22 kwietnia 2023 roku, w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie odbył się czterogodzinny kurs „Zabawy i gry ruchowe w nauczaniu koszykówki. Nowelizacja przepisów gry”. Zajęcia podzielone były na dwie części: teoretyczną i praktyczną. W wydarzeniu uczestniczyło czternaście osób. Organizatorką i prowadzącą kurs była mgr Renata Owusu (SWFiS), a współprowadzącym Dariusz Szynkiel.

Udział w kursie dał możliwość podniesienia kwalifikacji zawodowych nauczycielom wychowania fizycznego oraz studentom studiów magisterskich na kierunku wychowanie fizyczne. Kursanci pogłębili wiedzę z zakresu koszykówki, poznali różnorodne ćwiczenia,
zabawy i gry, które będą mogli wykorzystać zarówno podczas lekcji WF, jak i treningu sportowego. Uczestnicy kursu zapoznali się także z najważniejszymi zmianami w przepisach gry w koszykówkę, które miały miejsce w ostatnich latach i znacząco wpłynęły na technikę i sposób prowadzenia gry.

Obsługa administracyjna kursu – Uniwersyteckie Centrum Kształcenia Ustawicznego UJD.

Zdj. R. Owusu, D. Szynkiel