Kurs języka polskiego jako obcego został ukończony!


W ramach jednego z zadań projektu „Solidarni z Ukrainą” realizowanego przez Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie słuchacze z Ukrainy uczestniczyli w trzypoziomowym kursie języka polskiego jako obcego. Kierownikiem projektu jest dr hab. Bożena Woźna-Szcześniak, prof. UJD. Młodzi ludzie mieli możliwość uczenia się języka polskiego od podstaw, aż do poziomu zaawansowanej znajomości języka. W poniedziałek, 5 września 2022r., zakończono naukę na ostatnim, trzecim, poziomie. Zajęcia na poziomie C prowadziła dr hab. Renata Bizior, prof. UJD.

W kursie języka polskiego jako obcego uczestniczyło 41 studentów z Ukrainy.

Zajęcia przez cały okres trwania kursu prowadzono w dwóch grupach. Obsługę administracyjną sprawowało Uniwersyteckie Centrum Kształcenia Ustawicznego UJD.

Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów wszystkim uczestnikom kursu!

Zdjęcia wykonała mgr I. Sykulska