Kurs zajęcia fitness dla pracowników oświaty


Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie

zaprasza na

ZAJĘCIA FITNESS DLA PRACOWNIKÓW OŚWIATY

Zapewniamy:

Doświadczoną kadrę dydaktyczną UJD

Ćwiczenia w profesjonalnie wyposażonej Sali fitness Akademickiego Centrum Sportowego UJD (ul. Zbierskiego 6)

Przyjazną atmosferę podczas zajęć

TERMIN: 2.10.2023 – 29.01.2024 (15 zajęć)

PONIEDZIAŁKI 17:30 – 18:30

KOSZT: 220 zł za semestr

Wypełnioną deklarację zgłoszeniową oraz oświadczenie o stanie zdrowia prosimy dostarczyć do Uniwersyteckiego Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Zbierskiego 2/4, pokój 3.09 lub przesłać skan zgłoszenia pod adres ucku@ujd.edu.pl

do dnia 29.09.2023

Informacje o sposobie płatności przesłane zostaną zainteresowanym drogą mailową.

Więcej informacji na temat programu oraz rekrutacji można uzyskać na stronie:

www.ucku.ujd.edu.pl lub dzwoniąc: 34 3783 119; 34 3783 120; 34 3783 143.

* Zajęcia odbędą się w grupie liczącej 12 - 20 osób

Źródło zdjęcia: https://pl.freepik.com/

Licencja CC0