Przedłużona rekrutacja na studia podyplomowe!


Zapraszamy na studia podyplomowe bibliotekoznawstwo i informacja naukowa, zarządzanie placówką oświatową, doradztwo zawodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, administracja publiczna i nauczanie języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Rekrutacja przedłużona do końca października 2021 r.

Uniwersyteckie Centrum Kształcenia Ustawicznego

Telefon: 343783119, 343783120

mail: ucku@ujd.edu.pl