Studia podyplomowe „Administracja publiczna”


Studencie!

Jeśli osiągnąłeś już stopień naukowy licencjata proponujemy Ci możliwość podniesienia swoich kwalifikacji i poszerzenia kompetencji na studiach podyplomowych na kierunku Administracja publiczna. Zajęcia na ww. kierunku odbywają się tylko w soboty i niedziele, zatem uczestnictwo w nich jest niezależne od tego czy planujecie Państwo kontynuacje nauki na studiach II stopnia.

Absolwent studiów podyplomowych na kierunku Administracja publiczna uzyskuje wszechstronne przygotowanie do podjęcia pracy w organach administracji rządowej, samorządowej oraz innych instytucjach publicznych o zróżnicowanym charakterze, a także we wszelkich podmiotach prowadzących działalność gospodarczą.

Studia trwają dwa semestry, płatność 1400,00 zł/semestr (możliwość płatności w ratach).

Zapraszamy do kontaktu:

Uniwersyteckie Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, ul. Zbierskiego 2/4,pokój 309, tel.: 343783119, 343783120. E-mail: ucku@ujd.edu.pl
Kierownik studiów: mgr Michał Makuch, e-mail: m.makuch@ujd.edu.pl