Studia podyplomowe przygotowanie pedagogiczne


Zapraszamy na studia podyplomowe "Przygotowanie pedagogiczne". Planowane uruchomienie od semestru letniego roku akademickiego 2023/2024.

Studia podyplomowe są przeznaczone dla absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w zakresie nauczanego przedmiotu lub kształcenia w zawodzie, którzy nie posiadają przygotowania psychologiczno-pedagogicznego i dydaktycznego.

Kontakt w sprawie zapisów:

e-mail: ucku@ujd.edu.pl
telefon: 34 37 83 119, 34 37 83 120, 34 37 83 143