Z wizytą u Prezydenta Miasta Częstochowy


Zaproszeni przez Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie przedstawiciele konsorcjum „Colours” z różnych krajów Europy, tj.: Niemcy, Francja, Chorwacja, Szwecja, z Hiszpania, Włochy, Łotwa i Macedonia wraz z władzami Uniwersytetu oraz wybranymi do tego przedsięwzięcia pracownikami UJD odbyli spotkanie z Prezydentem Miasta Częstochowy w dniu 13 listopada 2023 roku.

COLOURS, czyli COLlaborative innOvative sUstainable Regional univerSities to konsorcjum dziewięciu uniwersytetów z krajów UE, których wspólną cechę stanowi silne zaangażowanie w rozwój regionów, w skład którego, poza Uniwersytetem Jana Długosza w Częstochowie wchodzą: Paderborn University (Niemcy) - lider, University of Castilla-La Mancha (Hiszpania), University of Ferrara (Włochy), Le Mans University (Francja), Kristianstad University (Szwecja), Josip Juraj Strossmayer University in Osijek (Chorwacja), University St Kliment Ohridski Bitola (Macedonia), Ventspils University of Applied Sciences (Łotwa).

COLOURS promuje będzie wspólne programy edukacyjne w zespołach międzynarodowych i interdyscyplinarnych w obszarze badań i innowacji, we współpracy z lokalnymi interesariuszami zewnętrznymi. Taki profil proponowanych wspólnych przedsięwzięć zoptymalizuje również mobilność studentów, młodych badaczy, nauczycieli akademickich oraz pracowników administracyjnych uczelni partnerskich.

Uniwersyteckie Centrum Kształcenia Ustawicznego wnie tylko w ramach tego spotkania, ale przede wszystkim podczas prac projektowych reprezentuje Dyrektor – mgr Sylwia Stachurska-Ćwiek.

O wydarzeniu mogą Państwo przeczytać także na oficjalne stronie miasta Częstochowy: https://www.czestochowa.pl/spotkanie-czlonkow-uczelnianego-konsorcjum-colours