Zapraszamy na kurs języka polskiego jako obcego


Zapraszamy obcokrajowców na kurs języka polskiego jako obcego, który organizowany jest w Uniwersytecie Jana Długosza w Częstochowie. Oferujemy 30 godzin zajęć (odbywają się one zwykle po dwie godziny dydaktyczne (2x45 minut) raz w tygodniu w godzinach popołudniowych) w cenie 550 zł (cena za godzinę dydaktyczną to jedyne 18,34 zł). Zajęcia prowadzone są w dobrej atmosferze i pozwalają na rozwijanie wszystkich kompetencji językowych: mówienia, pisania, czytania, rozumienia ze słuchu oraz rozwijania znajomości leksyki i gramatyki. Uniwersyteckie Centrum Kształcenia Ustawicznego wystawia też zaświadczenia potwierdzające ukończenie kursu.

W ostatnich dwóch latach kursy języka polskiego jako obcego organizowane przez Uniwersyteckie Centrum Kształcenia Ustawicznego przyciągały bardzo dużą ilość osób z zagranicy – było to blisko 200 uczestników (w tym w ramach projektu „Solidarni z Ukrainą” oraz „Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – Gmina Kłobuck”).

Zapraszamy!