Zapraszamy na studia podyplomowe Dietetyka pediatryczna


Warto jeszcze przed wakacjami zapoznać się z ofertą studiów podyplomowych proponowanych przez Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie. Rekrutacja na studia podyplomowa trwa cały rok!

Zapraszamy na studia podyplomowe Dietetyka pediatryczna. Nauka na tym kierunku trwa dwa semestry (180 godzin), cena każdego semestru to 1800,00 zł. Studia podyplomowe przeznaczone są dla osób, które posiadają wykształcenie wyższe i są zatrudnione w jednostkach związanych z żywieniem dzieci i młodzieży w zakładach leczniczych, placówkach medycznych, terapeutycznych, oświatowych, placówkach żywienia zbiorowego sieci otwartej i zamkniętej, w gabinetach dietetycznych oraz dla osób z wyższym wykształceniem kierunkowym, które chcą podnieść swoje kompetencje, m.in. dla dietetyków, lekarzy, pielęgniarek, położnych, intendentów. Ukończenie studiów podyplomowych na tym kierunku daje możliwość realizacji indywidualnej praktyki związanej z doradztwem żywieniowym i dietetycznym oraz może podjąć pracę w poradniach żywieniowych, zakładach żywienia zbiorowego lub klubach sportowych i temu podobnych.

Są to jedyne w Polsce studia podyplomowe na kierunku Dietetyka pediatryczna prowadzone w formie hybrydowej, a do tego w niezwykle konkurencyjnej cenie!

Po szczegółowe informacje dotyczące dietetyki pediatrycznej zapraszam do COW-u Wydziału Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych UJD, Częstochowa, ul. Armii Krajowej 13/15; e-mail:wnspt.cow3@ujd.edu.pl; tel.: (34)3612228.

Więcej informacji na temat wszystkich studiów podyplomowych organizowanych przez Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie zapraszamy na stronę internetową: www.studiapodyplomowe.ujd.edu.pl oraz kontakt mailowy: ucku@ujd.edu.pl lub telefoniczny: + 48 34 3783 119; 34 3783 120, 34 3783 143

Zapraszamy!

opr.: pracownicy Uniwersyteckiego Centrum Kształcenia Ustawicznego

Źródło zdjęcia: https://pixabay.com/

Licencja: CC0