Cennik


Warsztaty oraz szkolenia dla młodzieży są płatne.

Opłaty wnoszone są zgodnie z zarządzeniem Rektora.

Informacje o opłacie za zajęcia można uzyskać w sekretariacie Uniwersyteckiego Centrum Kształcenia Ustawicznego.