Ogłoszenia


04.04.2022 r.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 5.04.2022r. są odwołane zajęcia z mgr Xin Yang

07.03.2022 r.

W dniu 8 marca 2022 zostają odwołane zajęcia z mgr M. Szymą zajęcia zostaną odrobione po ustaleniu terminu z grupą.

16.12.2021 r.

KOMUNIKAT Nr R021.2.14.2021
REKTORA UNIWERSYTETU HUMANISTYCZNO–PRZYRODNICZEGO
IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE
z dnia16grudnia2021 r.
w sprawie prowadzenia zajęć w trybie zdalnym w grudniu 2021

1.Informuje się społeczność Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza
w Częstochowie, że podjęto decyzję o prowadzeniu zajęć w formie zdalnej w dniach:
-17-19 grudnia 2021 dla studiów niestacjonarnych,
-20-22 grudnia 2021 dla studiów stacjonarnych.
2.Prowadzenie zajęć odbywa się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
na zasadach określonych w Zarządzeniu wewnętrznym Nr R.021.1.134.2021 Rektora
Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie
z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie prowadzenia kształcenia oraz weryfikacji efektów uczenia
się w trybie hybrydowym lub zdalnym w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana
Długosza w Częstochowie.
3.Zajęcia o charakterze praktycznym, których nie można zrealizować w formie zdalnej, powinny
być przeprowadzone w późniejszym terminie, aby zapewnić uzyskanie efektów uczenia się
określonych dla przedmiotu. Jeśli forma zdalna nie zapewnia realizacji efektów uczenia się oraz
nie jest możliwe przeprowadzenie zajęć w późniejszym terminie, zajęcia o charakterze
praktycznym powinny odbyć się w formie stacjonarnej w terminach określonych w pkt 1.