Dla rodziców


Rekrutacja odbywa się na podstawie zgłoszeń uczestników. Przed rozpoczęciem kursu prosimy o wypełnienie i dostarczenie do siedziby Uniwersyteckiego Centrum Kształcenia Ustawicznego następującego dokumentu:

Deklaracja uczestnictwa w kursie dla dzieci i młodzieży (doc. 41,5 KB)

Liczba miejsc w grupie jest ograniczona. O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku zgłoszenia większej liczby chętnych niż przewidzianych miejsc w grupie kursowej, zostanie sporządzona lista osób rezerwowych, które będą mogły zostać zakwalifikowane do udziału w kursie, w przypadku złożenia rezygnacji przez innego uczestnika.