Kontakt


Uniwersyteckie Centrum Kształcenia Ustawicznego

Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie

Adres: ul. Zbierskiego 2/4, pok 3.09

Telefon: + 48 34 3783 119; 34 3783 120

E-mail: ucku@ujd.edu.pl