Oferta


Oferujemy Państwu dwa kursy:

TECHNIKI EGZAMINACYJNE PTE

KURS DOSKONALĄCY PTE

1. Pearson English International Certificate (nazwa obowiązująca do końca 2020 roku to PTE General)

Jest to szeroko dostępny i uznany egzamin z języka angielskiego, integrujący wszystkie sprawności językowe. Powstał on we współpracy z Edexcel Limited, największym brytyjskim organem przyznającym kwalifikacje akademickie i zawodowe, który jest też oficjalnym podmiotem wystawiającym certyfikat.

Egzamin obecnie dostępny jest w wersji papierowej, do której w roku 2021 dołączy w ofercie również wersja skomputeryzowana.

Egzamin dostępny jest na sześciu poziomach, w pełni pokrywających skalę Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (Common European Framework of Reference for Languages (CEFR))

Poziom egzaminu -Poziom CEFR

Foundation Level-A1

Level 1- A2

Level 2- B1

Level 3- B2

Level 4- C1

Level 5- C2

Rzetelność i wiarygodność certyfikatu zapewniają ściśle przestrzegane procedury organizacji OFQUAL, której to akredytacją cieszy się PTE General. Centra egzaminacyjne przestrzegają wytyczonych procedur bezpieczeństwa, a obie części egzaminu -pisemna i ustna -sprawdzane są przez wykwalifikowanych zewnętrznych egzaminatorów w Wielkiej Brytanii.

W Polsce PTE General uznawany jest przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej. Na podstawie Rozporządzenia MNiSzW z dnia 22.09.2011 w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich PTE General stanowi podstawę do zwolnienia kandydatów z egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego. Według Rozporządzenia MEN z 17.04.2012 egzamin PTE General stanowi potwierdzenie kwalifikacji językowych wymaganych od osób chcących pracować jako nauczyciele języka angielskiego. W obu wykazach egzamin figuruje pod nazwą Pearson Test of English General.