Kontakt


Ogólne informacje na temat studiów podyplomowych

uzyskać można pod numerem telefonu

Uniwersyteckie Centrum Kształcenia Ustawicznego

ul. Zbierskiego 2/4

pokój: 3.09

telefon: 34-378 31 19, 34-378 31 20, 34-378 31 43

e-mail: ucku@ujd.edu.pl

Informacje szczegółowe dotyczące poszczególnych kierunków pod numerami telefonów podanymi na stronach kierunków.