Organizacja


  • Studia podyplomowe trwają od 2 do maksymalnie 4 semestrów.
  • Zajęcia odbywają się w systemie niestacjonarnym w piątki, soboty i niedziele, zgodnie z harmonogramem.
  • Studia podyplomowe są płatne, opłaty wnoszone są zgodnie z zarządzeniem Rektora odrębnym dla każdego kierunku
  • Słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.