Uniwersytet Młodego Wynalazcy


Misją Uniwersytetu Młodego Wynalazcy (UMW) jest rozbudzanie naukowych pasji wśród uczniów szkół ponadpodstawowych. Początki działalności Uniwersytetu Młodego Wynalazcy miały miejsce wroku akademickim 2015/2016, wówczas grupa entuzjastów związanych zawodowo z Uniwersytetem Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie rozpoczęła program ,,Akademia Młodych Wynalazców’’.

UMW ma na celu nauczenie młodzieży szeroko pojętego myślenia, a także odwagi w rozwijaniu własnych zainteresowań i pogłębianiu wiedzy w najistotniejszych dla niej kwestiach. Misją tego przedsięwzięcia jest uczenie młodzieży postrzegania zjawisk zachodzących w otaczającym świecie i ich opisywanie w sposób holistyczny, łączący nauki matematyczno-przyrodnicze i humanistyczne.

Zespół UMW reprezentuje grupa naukowców z Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie.

OFERUJEMY:

Warsztaty wspierające uczniów w rozwijaniu kreatywności i naukowych pasji. Młodzież będzie mogła m.in. prowadzić wspólnie z kadrą akademicką projekty naukowe, korzystać z bibliotek uniwersyteckich oraz laboratoriów. Pod okiem profesorów stworzy wynalazki i wykona wspólnie doświadczenia.

Zbuduj sobie robota

Odkryj tajniki kryminalistyki