Uniwersytet Młodego Artysty


Misją Uniwersytetu Młodego Artysty (UMA) jest popularyzacja i zaspokajanie potrzeb kulturalnych dzieci i młodzieży. Zadanie UMA jest realizacja trzeciej misji Uczelni tj. przybliżenie środowiska pracy naukowej i artystycznej zainteresowanym dzieciom i młodzieży. W tym celu UMA stara się stworzyć odpowiednie warunki dla rozwoju zarówno amatorskiego jak profesjonalnego ruchu artystycznego.

OFERUJEMY:

W ramach UMA zostaną opracowane i zrealizowane programy zajęć dla dzieci i młodzieży w formie warsztatów i zajęć teoretycznych/pokazowych na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, w katedrze Muzyki, Grafiki oraz Malarstwa.

Kurs wokalny

Fortepian na serio i na wesoło