Uniwersytet Młodego Poligloty


Misją Uniwersytetu Młodego Poligloty jest umożliwienie dzieciom otwarcie się na nowe treści poznawcze oraz obszary, które w istotny sposób poszerzają granice ich funkcjonowania i umożliwiają dostęp do nowego świata oraz całej gamy nowych doświadczeń.

Naszym nadrzędnym celem jest zainteresowanie najmłodszych uczniów nauką języka, uwrażliwienie ich na języki obce spotykane w życiu codziennym oraz wykształcenie zachowań sprzyjających przyswajaniu języka, przede wszystkim rozwijanie sprawności rozumienia ze słuchu oraz zwrócenie szczególnej uwagi na umiejętność poprawnego reagowania werbalnego i niewerbalnego na instrukcje nauczyciela.

Oferujemy autorski program nauczania ,,ACTIVE TEACH’’, który pozwala uczyć się języka w najbardziej efektywny dla każdego sposób. Angażuje zarówno wzrokowców, słuchowców, jak i kinestetyków. Dodatkowe, interaktywne ćwiczenia wciągają największych rozrabiaków i małych malkontentów. Filmy wideo odtwarzane na tablicy zamieniają klasę w prawdziwe kino, a dzieci nie mogą doczekać się kolejnych zajęć. Interaktywne karty obrazkowe wraz z nagraniem prezentowanych słów pozwalają utrwalić słownictwo oraz poprawić wymowę, a piosenki, dzięki wsparciu wizualnemu pojawiającemu się na tablicy, zachęcają do wspólnego śpiewania. Zajęcia interaktywne nie tylko dla kreatywnych zachęcają do aktywnego udziału w lekcji najbardziej opornych i zaktywizują ich do komunikowania się w języku obcym.

OFERUJEMY: