Kto jest kim?


Do współpracy z Centrum serdecznie zapraszamy nauczycieli akademickich, którzy chcą dzielić się swoim doświadczeniem dydaktycznym i pasją do pracy w obszarze kształcenia uniwersyteckiego.

Poniżej przedstawiona jest lista tutorów akademickich, którzy przeszli certyfikowana szkolenie tutorskie i realizują działania na rzecz wdrażania modelu tutoringu w UJD.

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

dr Marzena Bogus-Spyra, prof. UJD, Katedra Badań nad Edukacjądr Anna Pierzchała, Katedra Badań nad Edukacjądr Dorota Gębuś, Katedra Badań nad Edukacjądr Adrianna Sarnat-Ciastko, Katedra Badań nad Edukacjądr Zbigniew Wieczorek, Katedra Badań nad Edukacjądr Karol Motyl, Katedra Pedagogiki
dr hab., prof. UJD Małgorzata Piasecka, Katedra Pedagogikimgr Krzysztof Kościański, Katedra Pedagogikidr Anna Irasiak, Katedra Pedagogikidr Katarzyna Zalas, Katedra Pedagogikidr hab., prof. UJD Elżbieta Napora, Katedra Psychologiidr Tomasz Prauzner, Katedra Pedagogikidr Elżbieta Kornacka-Skwara, Katedra Psychologiimgr Sandra Drzewiecka, Katedra Pedagogiki

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY

dr Michał Płóciennik, Katedra Filozofii
dr hab., prof. UJD Barbara Kowalska, Instytut Historiidr Katarzyna Milik, Instytut Historiidr Beata Rusek, Instytut Językoznawstwaprof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska, Instytut Literaturoznawstwadr hab., prof. UJD Joanna Warońska-Gęsiarz, Instytut Literaturoznawstwa
dr Przemysław Sznurkowski, prof. UJD, Instytut Literaturoznawstwa
dr Olga Binczyk, Instytut Literaturoznawstwa
dr Elżbieta Wróbel, Instytut Literaturoznawstwa
dr hab., prof. UJD Artur Żywiołek, Instytut Literaturoznawstwa
dr Katarzyna Rokoszewska, Instytut Językoznawstwa
mgr Justyna Karoń, Instytut Językoznawstwa
dr Andrzej Skwara, Instytut Językoznawstwa

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU

dr Janusz Wojtyna, Katedra Nauk o Kulturze Fizycznej
dr Teresa Drozdek-Małolepsza, Katedra Kinezjologii i Profilaktyki Zdrowiadr Magdalena Myga-Nowak, prof. UJD, Zakład Kosmetologii i Biologii Medycznejdr Leon Rak, prof. UJD, Katedra Kinezjologii i Profilaktyki Zdrowia

WYDZIAŁ PRAWA I EKONOMII

dr Aleksander Słysz, Katedra Prawa Administracyjnego i Finansowegodr Ewelina Żelasko-Makowska, prof. UJD, Katedra Prawa Administracyjnego i Finansowego
dr Monika Bartnik, Katedra Prawa Sądowegodr Dorota Kaniewska, Katedra Prawa Ustrojowego i Porównawczegodr hab., prof. UJD Bogusław Przywora, Katedra Prawa Ustrojowego i Porównawczego
dr Paulina Ucieklak-Jeż, prof. UJD, Katedra Ekonomii i Finansówdr Patrycja Sołtysiak, Katedra Prawa Administracyjnego i Finansowego
mgr Karolina Kwiatkowska, Katedra Prawa Sądowego

WYDZIAŁ SZTUKI

mgr Artur Wawrzkiewicz, Katedra Malarstwadr hab., prof. UJD Jakub Jakubowski, Katedra Malarstwa

WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH, PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH

dr Rafał Miedziński, Katedra Zjawisk Fotoindukowanychdr hab., prof. UJD Edmund Golis, Katedra Fizyki Doświadczalnej i Stosowanejdr hab., prof. UJD Andrzej Zbrzezny, Katedra Matematyki i Informatykidr Małgorzata Szyrej, Instytut Chemiidr Joanna Świątek-Prokop, Zakład Współczesnych Problemów Bezpieczeństwadr Barbara Majchrzak, Katedra Biochemii, Biotechnologii i Ekotoksykologii
dr Urszula Nowacka, prof.UJD, Zakład Współczesnych Problemów Bezpieczeństwa
dr hab. inż, prof. UJD Marcin Sosnowski, Zakład Zaawansowanych Metod Obliczeniowych
dr inż. Karolina Grabowska, Zakład Zaawansowanych Metod Obliczeniowychdr Małgorzata Deska, Instytut Chemii
mgr Magdalena Marczak, Katedra Biochemii, Biotechnologii i Ekotoksykologiidr Jarosław Kowalski, Katedra Matematyki i Informatyki
dr Izabela Fuks-Janczarek, Katedra Zjawisk Fotoindukowanych

STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH

mgr Agata Rosińska

Baza tutorów pochodzi ze strony - https://tutoring.ujd.edu.pl/local/pages/?id=1

Kontakt

Uniwersyteckie Centrum Kształcenia Ustawicznego

Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie

Adres: ul. Zbierskiego 2/4, pok 3.09

Telefon: 34 3783 119; 34 3783 143 

E-mail: e.horbacz@ujd.edu.pl; i.sykulska@ujd.edu.pl

Pełnomocnik Rektora ds. Innowacyjnej Dydaktyki Akademickiej

dr Anna Irasiak

a.irasiak@ujd.edu.pl