Kontakt


Uniwersyteckie Centrum Kształcenia Ustawicznego

Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie

Adres: ul. Zbierskiego 2/4, pok 3.09

Telefon: 34 3783 120

E-mail: a.kozak@ujd.edu.pl