Zapisy


Zapisy na zajęcia w ramach programu kształcenia na kierunkach ze specjalnością nauczycielską koordynuje Uniwersyteckie Centrum Kształcenia Ustawicznego

Specjalność nauczycielska zapisy od 8:00 20.09.2022 do 29.09.2022 do godz. 23:59

I stopień 2 rok studia stacjonarne zapisy od 20.09 do 29.09.2022

UCKU-NA-L-PPP-22Z - Specjalność nauczycielska studia stacjonarne sem. 3 2022/23Zrejestracja na warsztaty podstawy pedagogiki dla nauczycieli szkół podstawowych

Filologia angielska grupy dedykowane numer 1,2,3,6,7,

W-f grupy dedykowane numer: 4,5,8

UCKU-NA-L-PPNP-22Z - Specjalność nauczycielska studia stacjonarne sem. 3 2022/23Zrejestracja na warsztaty podstawy psychologii dla nauczycieli szkół podstawowych

Filologia angielska grupy dedykowane numer 1,2,3,6,7,

W-f grupy dedykowane numer: 4,5,8

UCKU-NA-L-PPK-22ZSpecjalność nauczycielska studia stacjonarne sem. 3 2022/23Zrejestracja na warsztaty personalizacja procesu kształcenia

Filologia angielska grupy dedykowane numer 5,6,7,8, W-f grupy dedykowane numer: 9,10,11

I stopień 3 rok studia stacjonarne zapisy od 20.09 do 29.09.2022

UCKU-NA-L-KJN-22Z - Specjalność nauczycielska studia stacjonarne sem. 5 2022/23Zrejestracja na warsztaty kultura języka dla nauczycieli

Filologia angielska grupy dedykowane numer 1,2,3,

W-f grupy dedykowane numer:4,5,6

UCKU-NA-L-EG-22Z - Specjalność nauczycielska studia stacjonarne sem. 5 2022/23Zrejestracja na warsztaty emisja głosu

Filologia angielska grupy dedykowane numer 1,2,3,

W-f grupy dedykowane numer: 4,5,6

I stopień 2 rok studia niestacjonarne zapisy od 27.09 do 05.10.2022

UCKU-NA-R-PPK-22Z- Specjalność nauczycielska studia niestacjonarne sem. 3 2022/23Zrejestracja na warsztaty personalizacja procesu kształcenia

W-f studia niestacjonarne grupy dedykowane nr 1,2,3.

Zapisy na zajęcia w ramach programu kształcenia na kierunkach ze specjalnością nauczycielską koordynuje Uniwersyteckie Centrum Kształcenia Ustawicznego.

Specjalność nauczycielska zapisy od 8:00 27.09.2021 do 3.10.2021 do godz. 23:59

II rok I stopnia studia stacjonarne

Rejestracja UCKU-NA-L-PPK-21ZSpec. naucz. stacjonarne sem. 3 2021/22Z rejestr. na przed. personalizacja procesu kształcenia zapisy na warsztaty Personalizacja procesu kształcenia z elementami tutoringu kod przedmiotu UCKU-NA-L-03-PPK

Zapisują się studenci do grupy dedykowanej : zapis do grupy dedykowanej : w-f gr 2-4, filologia angielska gr 7,10,11

Rejestracja UCKU-NA-L-PPP-21Z Spec. naucz. stacjonarne sem. 3 2021/22Z rejestr. na przed. podst. pedag. dla naucz. szkół podst. zapisy na warsztaty Podstawy pedagogiki dla nauczycieli szkół podstawowych kod przedmiotu UCKU-NA-L-03-PPP

Zapisują się wszystkie kierunki nauczycielskie II rok I stopnia ( w-f, filologia angielska, filologia polska, historia, filozofia, edukacja plastyczna, edukacja muzyczna, chemia)

Rejestracja UCKU-NA-L-PPNP-21Z Spec. naucz. stacjonarne sem. 3 2021/22Zrejestr. na przed. podst. psych. dla naucz. szkół podst. zapisy na warsztaty Podstawy psychologii dla nauczycieli szkół podstawowych kod przedmiotu UCKU-NA-L-03-PPNP

Zapisują się wszystkie kierunki nauczycielskie II rok I stopnia ( w-f, filologia angielska, filologia polska, historia, filozofia, edukacja plastyczna, edukacja muzyczna, chemia)

III rok I stopnia studia stacjonarne

Rejestracja UCKU-NA-L-KJN-21ZSpec. naucz. stacjonarne sem. 5 2021/22Zrejestr. na przed. kultura języka dla nauczycieli zapisy na warsztaty Kultura języka dla nauczycieli kod przedmiotu UCKU-NA-L-05-KJN Zapisują się studenci nauczycielskie III rok I stopnia ( w-f, filologia angielska, filologia polska, historia, edukacja plastyczna, edukacja muzyczna, fizyka)

Rejestracja UCKU-NA-L-EG-21Z Spec. naucz. stacjonarne sem. 5 2021/22Zrejestr. na przed. emisja głosu zapisy na warsztaty Emisja głosu kod przedmiotu UCKU-NA-R-05-EG

Zapisują się kierunki nauczycielskie III rok I stopnia ( w-f, filologia angielska, filologia polska, historia, edukacja plastyczna, edukacja muzyczna,

fizyka)

I rok II stopnia studia stacjonarne

RejestracjaUCKU-NA-M-PPSP-21Z Spec. naucz. stacjonarne II stopnia sem. 1 2021/22Zrejestr. na przed. psychologia w szk. zapisy na warsztaty Podstawy psychologii dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych kod przedmiotu UCKU-NA-M-01-PPSP

Zapisują się studenci kierunku nauczycielskiego w-f, filologia angielska, filologia polska, eduk. muzyczna

RejestracjaUCKU-NA-M-PPP-21z Spec. naucz. stacjonarne II stopnia sem. 1 2021/22Z rejestr. na przed. Pedag zapisy na warsztaty Podstawy pedagogiki dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych kod przedmiotu UCKU-NA-M-01-PPPP

Zapisują się studencki kierunku nauczycielskiego w-f, filologia angielska, filologia polska, eduk. muzyczna

II rok I stopnia studia niestacjonarne

RejestracjaUCKU-NA-R-PPK-21Z Spec. naucz. niestacjonarne sem. 3 2021/22Zrejestr. na przed. personalizacja procesu kształcenia zapisy na warsztaty Personalizacja procesu kształcenia z elementami tutoringu kod przedmiotu UCKU-NA-R-03-PPK

Zapisują się studenci kierunku nauczycielskiego w-f do grupy 2,3,4