Zapisy


Zapisy na zajęcia w ramach programu kształcenia na kierunkach ze specjalnością nauczycielską koordynuje Uniwersyteckie Centrum Kształcenia Ustawicznego.