Zapisy


Zapisy na zajęcia w ramach programu kształcenia na kierunkach ze specjalnością nauczycielską koordynuje Uniwersyteckie Centrum Kształcenia Ustawicznego.

Specjalność nauczycielska zapisy od 8:00 27.09.2021 do 3.10.2021 do godz. 23:59

II rok I stopnia studia stacjonarne

Rejestracja UCKU-NA-L-PPK-21ZSpec. naucz. stacjonarnesem. 3 2021/22Zrejestr. na przed. personalizacja procesu kształcenia zapisy na warsztaty Personalizacja procesu kształcenia z elementami tutoringu kod przedmiotu UCKU-NA-L-03-PPK

Zapisują się studenci do grupy dedykowanej : zapis do grupy dedykowanej : w-f gr 2-4, filologia angielska gr 7,10,11

Rejestracja UCKU-NA-L-PPP-21Z Spec. naucz. stacjonarnesem. 3 2021/22Zrejestr. na przed. podst. pedag. dla naucz. szkół podst. zapisy na warsztatyPodstawy pedagogiki dla nauczycieli szkół podstawowych kod przedmiotu UCKU-NA-L-03-PPP

Zapisują się wszystkie kierunki nauczycielskie II rok I stopnia ( w-f, filologia angielska, filologia polska, historia, filozofia, edukacja plastyczna, edukacja muzyczna, chemia)

Rejestracja UCKU-NA-L-PPNP-21Z Spec. naucz. stacjonarnesem. 3 2021/22Zrejestr. na przed. podst. psych. dla naucz. szkół podst. zapisy na warsztatyPodstawy psychologii dla nauczycieli szkół podstawowych kod przedmiotu UCKU-NA-L-03-PPNP

Zapisują się wszystkie kierunki nauczycielskie II rok I stopnia ( w-f, filologia angielska, filologia polska, historia, filozofia, edukacja plastyczna, edukacja muzyczna, chemia)

III rok I stopnia studia stacjonarne

Rejestracja UCKU-NA-L-KJN-21ZSpec. naucz. stacjonarnesem. 5 2021/22Zrejestr. na przed. kultura języka dla nauczycieli zapisy na warsztatyKultura języka dla nauczycieli kod przedmiotu UCKU-NA-L-05-KJN Zapisują się studencinauczycielskie III rok I stopnia ( w-f, filologia angielska, filologia polska, historia, edukacja plastyczna, edukacja muzyczna, fizyka)

Rejestracja UCKU-NA-L-EG-21Z Spec. naucz. stacjonarnesem. 5 2021/22Zrejestr. na przed. emisja głosu zapisy na warsztatyEmisja głosu kod przedmiotu UCKU-NA-R-05-EG

Zapisują siękierunki nauczycielskie III rok I stopnia ( w-f, filologia angielska, filologia polska, historia, edukacja plastyczna, edukacja muzyczna,

fizyka)

I rok II stopnia studia stacjonarne

RejestracjaUCKU-NA-M-PPSP-21Z Spec. naucz. stacjonarne II stopniasem. 1 2021/22Zrejestr. na przed. psychologia w szk. zapisy na warsztatyPodstawy psychologii dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych kod przedmiotu UCKU-NA-M-01-PPSP

Zapisują sięstudencki kierunku nauczycielskiego w-f, filologia angielska, filologia polska, eduk. muzyczna

RejestracjaUCKU-NA-M-PPP-21z Spec. naucz. stacjonarne II stopniasem. 1 2021/22Zrejestr. na przed. Pedag zapisy na warsztatyPodstawy pedagogiki dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych kod przedmiotu UCKU-NA-M-01-PPPP

Zapisują sięstudencki kierunku nauczycielskiego w-f, filologia angielska, filologia polska, eduk. muzyczna

II rok I stopnia studia niestacjonarne

RejestracjaUCKU-NA-R-PPK-21Z Spec. naucz. niestacjonarnesem. 3 2021/22Zrejestr. na przed. personalizacja procesu kształcenia zapisy na warsztatyPersonalizacja procesu kształcenia z elementami tutoringu kod przedmiotu UCKU-NA-R-03-PPK

Zapisują sięstudenci kierunku nauczycielskiego w-f do grupy 2,3,4