Pełnomocnik ds. kształcenia nauczycieli


Pełnomocnik ds. kształcenia nauczycieli

dr Dorota Gębuś

Kontakt: d.gebus@ujd.edu.pl

ul. Waszyngtona 4/8, 42-200 Częstochowa (pokój 339)

Do zakresu kompetencji Pełnomocnika ds. Kształcenia Nauczycieli należy:

  • 1)koordynowanie wdrażania zmian w programach kształcenia na kierunkach
    ze specjalnością nauczycielską;
  • 2)inicjowanie i aplikowanie o realizację nowych projektów związanych
    z kształceniem nauczycieli;
  • 3)wykonywanie innych czynności zleconych przez Rektora lub Prorektora
    ds. Studenckich.