Projekt


Od 1 października 2020 r. rozpoczęliśmy kształcenie nauczycieli w ramach projektu "Uczenie się poprzez praktykę kluczem do profesjonalnej praktyki nauczania. Kompleksowe kształcenie studentów kierunków ze specjalnością nauczycielską UJD". Studia realizowane są w oparciu o nowoczesny program kształcenia a ponadto oferują:

  • innowacyjne metody nauczania;
  • zajęcia w małych grupach (do 8 osób);
  • wsparcie dla studenta poprzez tutoring;
  • łączenie wiedzy i praktyki - uczenie się w działaniu;
  • kształcenie spersonalizowane - dostosowane do indywidualnych potrzeb studenta;
  • sfinansowanie dojazdu na praktyki oraz kosztów ubezpieczenia;
  • ścisłą współpracę ze szkołami w ramach odbywania praktyk;
  • tworzenie różnorodnych projektów studenckich;
  • kształtowanie kompetencji niezbędnych na rynku pracy;
  • dostosowanie programu studiów do potrzeb społeczno-gospodarczych.

Projekt finansowany jest z Funduszy Europejskich.