Ogłoszenia


10.01.2024 r. 

Terminy egzaminów specjalność nauczycielska semestr zimowy 2023/2024

01.02.2023 r. 

Zajęcia z przedmiotu Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w systemie oświaty (UCKU-NA-M-03-US) zostały przeniesione z 2.02.2023 na 6.02.2023 godz. 13.00 – 14.30 sala W-605 ul. Waszyngtona 4/8. 

11.01.2023 r. 

Terminy egzaminów specjalność nauczycielska semestr zimowy 2022/2023

12.12.2022 r. 

W dniach od 12 grudnia do 22 grudnia 2022 r. ćwiczenia i wykłady z podstaw psychologii dla szkół ponadpodstawowych z dr A. Woźniak - Krakowian są odwołane.

02.11.2022 r. 

W dniach od 7 do 14 listopada nie będzie zajęć z mgr D. Szostek.

17.10.2022 r. 

W dniu 17.10.2022r. zajęcia z  dr hab. E. Naporą, prof. UJD nie odbędą się.

10.10.2022 r.

W dniu 10.10.2022 r. zajęcia z dr hab. Elżbietą Naporą prof. UJD są odwołane.

30.09.2022 r.

Poniżej został przedstawiony plan graficzny na zajęcia z bloku pedagogiczno-psychologicznego na semestr zimowy 22/23 organizowany przez Uniwersyteckie Centrum Kształcenia Ustawicznego.
Jeżeli plan nie wyświetla się na indywidualnym koncie USOSWEB, proszę o kontakt a.kozak@ujd.edu.pl lub tel. 343783120.
Studenci, którzy mają wykazane różnice z przedmiotów z bloku pedagogiczno-psychologicznego specjalności nauczycielskiej proszę o kontakt a.kozak@ujd.edu.pl lub tel. 343783120


Plan studia stacjonarne

Plan studia niestacjonarne


25.04.2022 r.

W dniu dzisiejszym tj. 25.04.2022r. zajęcia z dr M. Łapotem z podstaw dydaktyki zostają odwołane.

15.02.2022 r.

Poniżej został przedstawiony plan graficzny na zajęcia z bloku pedagogiczno-psychologicznego na semestr letni 21/22 organizowany przez Uniwersyteckie Centrum Kształcenia Ustawicznego .
Jeżeli plan nie wyświetla się na indywidualnym koncie USOSWEB proszę o kontakt a.kozak@ujd.edu.pl lub tel. 343783120
Studenci, którzy mają wykazane różnice z przedmiotów z bloku pedagogiczno-psychologicznego specjalności nauczycielskiej proszę o kontakt a.kozak@ujd.edu.pl lub tel. 343783120
Plan studia stacjonarne
Plan studia niestacjonarne

10.02.2022 r.

Specjalność nauczycielska zapisy od 8:00 21.02.2022 do 25.02.2022 do godz. 23:59
II rok I stopnia studia stacjonarne
Rejestracja UCKU-NA-L-PD-22L Spec. naucz. stacjonarne sem. 4 2021/22L rejestr. na przed. Podstawy dydaktyki zapisy na warsztaty podstawy dydaktyki kod przedmiotu UCKU-NA-L-04-PD
zapisy do grup dedykowanych: filologia angielska, historia gr 1,2,3; w-f, gr 6,7,8
Rejestracja UCKU-NA-L-PDP-22L Spec. naucz. stacjonarne sem. 4 2021/22L rejestr. na przed. Podstawy diagnostyki pedagogicznej zapisy na warsztaty podstawy diagnostyki pedagogicznej kod przedmiotu UCKU-NA-L-04-PDP
zapisy do grup dedykowanych: filologia angielska, historia gr 1,2,3; w-f, gr 6,7,8

14.01.2022 r.

20.01.2022r. ćwiczenia dla gr 1 z podstawy psychologi dla szkół ponadpodstawowych z prof. UJD dr hab. E. Naporą zostały przeniesione do sali ZB-014

04.01.2022 r.

Terminy egzaminów specjalność nauczycielska semestr zimowy 2021/22

16.12.2021 r.

KOMUNIKAT Nr R021.2.14.2021
REKTORA UNIWERSYTETU HUMANISTYCZNO–PRZYRODNICZEGO
IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE
z dnia16 grudnia 2021 r.
w sprawie prowadzenia zajęć w trybie zdalnym w grudniu 2021

1.Informuje się społeczność Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza
w Częstochowie, że podjęto decyzję o prowadzeniu zajęć w formie zdalnej w dniach:
-17-19 grudnia 2021 dla studiów niestacjonarnych,
-20-22 grudnia 2021 dla studiów stacjonarnych.
2.Prowadzenie zajęć odbywa się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
na zasadach określonych w Zarządzeniu wewnętrznym Nr R.021.1.134.2021 Rektora
Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie
z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie prowadzenia kształcenia oraz weryfikacji efektów uczenia
się w trybie hybrydowym lub zdalnym w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana
Długosza w Częstochowie.
3.Zajęcia o charakterze praktycznym, których nie można zrealizować w formie zdalnej, powinny
być przeprowadzone w późniejszym terminie, aby zapewnić uzyskanie efektów uczenia się
określonych dla przedmiotu. Jeśli forma zdalna nie zapewnia realizacji efektów uczenia się oraz
nie jest możliwe przeprowadzenie zajęć w późniejszym terminie, zajęcia o charakterze
praktycznym powinny odbyć się w formie stacjonarnej w terminach określonych w pkt 1.

14.12.2021 r.

W dniu 15.12. 2021r. /środa/ w godzinach 17.00-18.30 będą odrabiane zajęcia z PSW – język hiszpański A1+ z dr M. Szymą sala 2.14

09.12.2021 r.

Szanowni Studenci

zgodnie z komunikatem JM Rektora R021.2.13.2021 zajęcia na studiach niestacjonarnych w terminie 11-12.12.2021 r. odbywają się w formie zdalnej

06.12.2021 r.

W dniu 6.12.2021r. zajęcia z przedmiotu dydaktyka chemii w szkole podstawowej z dr M. Szyrej zostają odwołane - dotyczy kierunku chemia studia stacjonarne

03.12.2021 r.

Szanowni Studenci gr 5 Spec. naucz. Emisja głosu; prowadzący dr A. Noworzyn-Sławińska sala ZB- 3/12; kod przedmiotu 09-EM-L-05; 09-EP-L-05; UCKU-NA-L-05-EG; UCKU-NA-L-05-EG-L5 zajęcia w tyg. 11 odbędą się od godz. 15.15 – 16.45

01.12.2021 r.

Szanowni Studenci gr 5 Spec. naucz. Emisja głosu; prowadzący dr A. Noworzyn-Sławińska sala ZB- 3/12; kod przedmiotu 09-EM-L-05; 09-EP-L-05; UCKU-NA-L-05-EG; UCKU-NA-L-05-EG-L5 zajęcia w tyg. 10 odbędą się od godz. 15.15 – 16.45

Zapraszamy na otwarty webinar dla studentów kierunków nauczycielskich UJD w Częstochowie "O tutoringu w szkole".

Szczegółowe informacje w ulotce:

O tutoringu w szkole

Serdecznie zapraszamy na nowoczesne studia na kierunkach nauczycielskich

Rekrutacja na studia nauczycielskie - ulotka